ทีมงานของมาเลเซียการพัฒนา

โรงแรม Movenpick Hotel & Convention Center KLIA มีกำหนดจะเปิดให้บริการที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในเดือนถัดไปให้บริการผู้เข้าพักในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการออกแบบโดย Amir Hamzah ผู้ร่วมอาวุโสของ HIJJAS Architects + Planners และทีมงานของมาเลเซียการพัฒนาสถานที่สำคัญจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของมาเลเซีย

ที่พักอาศัยเข้ามาในปลายศตวรรษที่ 19

ความคิดสำหรับที่พักอาศัยเข้ามาในปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อจอร์จอาร์มสตรองปีก่อนที่เขาจะกลายเป็นเอดิเตอร์ของหนังสือพิมพ์โลกไม่สามารถตะโกนรถแท็กซี่ในช่วงพายุหิมะเพราะคนขับรถแล้วขี่ม้าลากรถแท็กซี่กำลังยุ่งเหยิง ในผับที่ใกล้เคียง เขาร่วมกับคนใจบุญรวมถึงเอิร์ลแห่ง Shaftesbury เพื่อหาวิธีที่จะช่วยให้คนขับรถตรงและแคบและปิดเครื่องดื่ม

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อยู่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชนผู้ไทยอีกหนึ่งกลุ่มที่เดินทางอพยพย้ายถิ่นฐานมาเรื่อย ๆ จนมาตั้งหมู่บ้านโคกโก่งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบันชาวผู้ไทยโคกโก่งยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้อย่างเข้มแข็งในการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านพิธีกรรมตามวิถีและความเชื่อของหมู่บ้าน เช่น พิธีเหยา อันเป็นพิธีการรักษาผู้ป่วยของชาวผู้ไทย

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เรียนรู้แนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการฯ นี้เดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห้งแล้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรและได้มีชาวบ้านนำมันเทศ

โบราณสถานเมืองเพนียด

เพนียด เป็นชุมชนโบราณ ที่พบหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ที่สำคัญจากจารึกภาษาขอม อายุราว พ.ศ. 800-1000 ได้กล่าวว่า บริเวณที่ตั้งโบราณสถานเพนียดนั้น เดิมเป็นที่ตั้งเมืองจันทบุรีในยุคแรก ซึ่งขอมถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเจ้าผู้ครองนครทำการปกครองอย่างเป็นอิสระ ได้มีการติดต่อกับอินเดียและรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาใช้ในวิถีชีวิต

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ จัดเป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ที่มีพุทธลักษณะงดงามหาใดเปรียบ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร โดยมีหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร ถือเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ได้มีการพบหลวงพ่อในดินลักษณะคล้ายจอมปลวก ซึ่งชาวบ้านได้ขุดพบโดยบังเอิญจึงขุดกันออกมามองดูคล้ายท่านอยู่ในอุโมงค์

เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ

พบกับมหัศจรรย์จากพลังธรรมชาติที่คล้ายคลึงกับ “แพะเมืองผี” อันเลื่องชื่อของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า เสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของพลังน้ำและลมตามธรรมชาติซึ่งนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าที่นี่มีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนอีกทั้งยังมีการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณ

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่มีชื่อเสียง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการผนวกรวมวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวมเข้าด้วยกัน 4 แห่ง โดยติดต่อกันเป็นผืนเดียวเมื่อปี พ.ศ.2524 มีเนื้อที่ 731,250 ไร่ ครอบคลุมอำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา

สะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพานขาว

สะพานขาวหรือสะพานรัษฎาแห่งนี้แทบจะปรากฏในทุกภาพถ่ายแห่งความประทับใจที่ทุกคนมีต่อลำปางผ่านมุมมองและแสงสีของวันที่แตกต่างกัน สะพานรัษฎาภิเศกเป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟ ที่ยืนยงผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มาแล้ว มีเรื่องเล่าว่าเพราะตัวสะพานได้รับการทาสีพรางตา จึงรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร