Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ ‘Social Listening Tools & Social Media Monitoring Tools’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงตาที่สามเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘หูวิเศษ’ ในการฟังเสียงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์สามารถนำ ‘เสียง’ ที่ได้ยินมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่า เราได้เดินมาถูกทางแล้วหรือยัง?

การทำ Social Media Listening นำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด

การทำ Social Media Listening นำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด คือสิ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลในเรื่องของข้อมูลลูกค้าที่แบรนด์จะได้รับมาเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ดีที่สุด ย้ำว่าเมื่อได้รับข้อมูลจากการใช้บริการ Social Media Listening แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถประยุกต์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อไปต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์แผนธุรกิจที่วางไว้และเตรียมแผนการสำหรับอนาคตต่อไป