เฮ! กรุงเทพฯมีสวนลอยฟ้าข้ามเจ้าพระยาเปิดปี62

สภากทม.อนุมัติงบ 129 ล้านบาท ผุดสวนลอยฟ้าบริเวณสะพานพระปกเกล้า ที่เที่ยวแห่งใหม่เปิดกลางปี62 พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภากทม.ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะทาง280เมตร

โดยกล่าวว่า  กทม.มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าที่ทิ้งร้างให้กลายเป็นสวนสาธารณะทางเดินข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนครซึ่งรูปแบบสวนจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนลอยฟ้าโดยมีการออกแบบโครงสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีระหว่างปี61-62 งบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่รวม 129.61 ล้านบาท  ซึ่งการก่อหนี้ผูกผันต่อเนื่องตามข้อกำหนดทางกฎหมายการใช้จ่ายงบประมาณนั้นต้องได้รับการเห็นชอบจากสภากทม.  เบื้องต้นกำหนดเวลาก่อสร้าง360 วัน

ทั้งนี้สมาชิกสภากทม.ได้ร่วมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยนายชยาวุธ ศิริยุทธวัฒนา สมาชิกสภากทม. กล่าวว่า การผูกพันงบประมารรายจ่ายในโครงการดังกล่าวเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดผู้บริหารกทม.จึงไม่ขอจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีแต่กลับมาอนุมัติการใช้งบกลางเพื่อดำเนินโครงการซึ่งในส่วนของงบกลางควรเป็นการใช้งบประมาณต่อโรงการที่เร่งด่วนเกิดความจำเป็นกับประชาชนดังนั้นผู้บริหารกทม.จึงต้องตอบคำถามให้ประชาชนรับทราบว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews