สุวพันธุ์ ลงพื้นที่สวนสยามตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่น

“สุวพันธุ์”ลงพื้นที่ตรวจสวนสยาม กวดขันความปลอดภัยเครื่องเล่นของทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้บริการ ช่วงปิดเทอม และสงกรานต์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้จะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการของสวนสยาม ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และมีเครื่องเล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นงานส่วนหนึ่งในการดูแลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ซึ่งการลงพื้นที่ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวและเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงมีผู้ปกครองนำบุตรหลานไปใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยการลงพื้นที่จะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย เช่นกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บของเด็ก ทั้งนี้ จะหารือถึงมาตรการดูแลความปลอดภัย ของการใช้บริการสวนสนุก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทาง สคบ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการสวนสนุกอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะพบ 3 ปัจจัยหลักที่อาจทำให้เกิดปัญหา คือปัจจัยที่มาจากผู้ให้บริการในเรื่อง 1.การตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องเล่น ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2.ปัจจัยที่มาจากตัวผู้บริโภค ที่ต้องเล่นเครื่องเล่นด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของเครื่องเล่นต่าง ๆ และ3. ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปใช้เครื่องเล่นต้องไม่ปล่อยปละละเลย จนอาจทำให้ได้รับอันตราย

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จะตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องเล่นบางประเภท ว่ามีความพร้อมในการให้บริการหรือไม่ เพื่อดูแลผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม และได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการเครื่องเล่นของสวนสนุก รวมไปจนถึงการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ยังจะตรวจสอบการใช้ปืนและเครื่องฉีดน้ำ ในประเภทที่ทาง สคบ.ได้ออกประกาศห้ามจำหน่าย หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษหนัก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการอย่าจำหน่ายเครื่องเล่นน้ำที่ผิดกฎหมาย ส่วนที่มีการลักลอบจำหน่ายอยู่บ้างนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่มีความเป็นห่วงในช่วงวันหยุดยาว หรือวันปิดเทอม จะมีการใช้ยานพาหนะเดินทางบนท้องถนนจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น จึงอยากขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกรายให้บริการด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงความปลอดภัย ขอให้กวดขันเรื่องผู้ขับขี่รถสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและการคิดค่าบริการโดยไม่ฉวยโอกาส ซึ่งทั้งหมด ทาง สคบ.พยายามกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการ สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สายด่วน สคบ. หมายเลข 1166 ได้.-สำนักข่าวไทย