รมต.ออสซี่วอนปมต้นเหตุไฟป่าชี้เสียเวลาและไม่ช่วยให้ไฟมอด

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียกล่าวว่า ผู้ที่กำลังถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อไฟป่านั้น กำลังเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของออสเตรเลีย กล่าวว่า การโต้แย้งเรื่องสาเหตุของวิกฤตไฟป่าซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆ

กำลังเบนความสนใจเรื่องการฟื้นความพยายามและการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อบรรเทาไฟป่าทุกวินาทีที่เราเถียงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นจริงหรือไม่ ก็คือทุกวินาทีที่เราไม่ได้ไปกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ ข้ามผ่านเรื่องนี้เสียทีเถอะแอนดรูส์จะร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของออสเตรเลีย ซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนามาตรการต้านไฟป่าครั้งหายนะและน่าสะเทือนใจครั้งนี้