ทรัมพ์สัญญาว่าจะ “รักษาครอบครัวไว้ด้วยกัน”

นับหมื่นคนคาดว่าจะเข้าร่วมการประท้วงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านนโยบายการอพยพที่เข้มงวดของผู้อพยพทรัมพ์ มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆมากกว่า 630 เหตุการณ์เพื่อเรียกร้องให้ครอบครัวอพยพแยกตัวออกจากชายแดนสหรัฐฯเพื่อรวมตัวกัน เด็ก 2,000 คนยังคงแยกตัวออกจากพ่อแม่ของพวกเขาแม้จะมีคำสั่งของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ยุตินโยบายการโต้เถียง

เขาก้มหน้าประชาชนหลังจากสัปดาห์แห่งความชั่วร้ายในประเทศ คำสั่งห้ามเด็กที่มาจากพ่อแม่ที่ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางอาญาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประธานาธิบดีเรื่อง “zero tolerance” ต่อการข้ามพรมแดนสหรัฐฯที่ผิดกฎหมายจากเม็กซิโก เผชิญหน้ากับความโกรธแค้นประธานาธิบดีทรัมพ์สัญญาว่าจะ “รักษาครอบครัวไว้ด้วยกัน” ในศูนย์กักกันผู้อพยพ