คปภ.เพิกถอนใบอนุญาต 14 ตัวแทนทำผิดกฎหมาย

กรุงเทพฯ 4 พ.ค. – คปภ.เอาจริง! เร่งจัดระเบียบคนกลางประกันภัย ไตรมาส 1/2561 เพิกถอนใบอนุญาต 14 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทำผิดกฎหมาย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่สำคัญและเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลด้านการประกันภัยถึงมือประชาชน โดยไตรมาสแรกปี 2561 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 573,159 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ รวมถึงการทำงานที่ดีของคนกลางประกันภัย คปภ.จึงมีการจัดระเบียบเพื่อคัดกรองผู้กระทำผิดกฎหมายออกจากระบบ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยันจนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต

เลขาฯ คปภ. กล่าวว่า สำหรับไตรมาสแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวม 14 ราย โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต 12 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 2 ราย ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 14 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 14 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตครั้งนี้เกิดขึ้น 3 ลักษณะ โดยลักษณะแรก คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่ไม่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ลักษณะที่ 2 คือ ปลอมลายมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และลักษณะที่ 3 คือ ชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยโดยไม่อธิบายเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยให้ชัดแจ้ง.

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.