ขนส่งย้ำชัดแชร์มั่วใช้มั่วปรับ2พัน

กรมการขนส่งทางบก แจงไม่เคยนำหมวดอักษรความหมายลบ ศพ, ชน, จน มาใช้เป็นหมวดอักษรทะเบียนรถ ย้ำชัดใช้มั่วมีความผิดตามกฎหมาย ปรับ 2,000 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า การส่งต่อรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะคล้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งปรากฏตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมาะสม คาดว่าทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนั้น กรณีดังกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยขบ.เนื่องจากการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดในรถยนต์ทุกประเภทได้คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ กรณีพยัญชนะสองตัวผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่นำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดโดยเด็ดขาดเช่น ตด, งง, จน, ชน,ศพ รวมถึงคำพ้องเสียง เช่นสพ, ศบ, ษพ หากนำไปใช้จริงกับรถบนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมาย

นายสนิทกล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรณีนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน ใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้ผ่านการประมูลหรือขูดลบตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น ตัวอักษรหรือตัวเลขมีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหมวดอักษรและหมายเลขทะเบียนที่ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรายละเอียดตัวรถ และรายละเอียดในคู่มือประจำรถอาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถเพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมรถยนต์หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม

นายสนิท กล่าวด้วยว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เจ้าของรถสำหรับนำไปติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังรถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องสำหรับการตกแต่งรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนล้อเลียนแม้ไม่ได้นำออกมาใช้จริงแต่อาจสร้างความสับสนได้ พร้อมแนะนำวิธีการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกให้โดยขบ.อย่างถูกต้องตามกฎหมายแผ่นป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า)ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ