การเพิ่มขึ้นของภาษีจำเป็นต้องช่วยจ่ายเงิน 20 แสนล้านปอนด์ให้กับ NHS กล่าว

การเพิ่มขึ้นของภาษีจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนของ NHS ซึ่งรัฐบาลประกาศไว้

เธเรสาอาจยอมรับว่าประชาชนจะต้องจ่ายเงินมากขึ้น แต่สัญญาว่าจะทำในลักษณะ “ยุติธรรมและสมดุล”

รัฐบาลยังกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ่ายเงินปันผล Brexit จะช่วยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นการเพิ่มงบประมาณของ NHS England ถึง 20 พันล้านปอนด์ภายในปี 2566

แรงงาน John McDonnell เรียกว่ารูปแบบการระดมทุน “ไม่น่าเชื่อถือ”