การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกำลังยกระดับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทยในตลาดระยะไกลด้วยความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนของออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี TCEB ทำงานเพื่อดึงดูดประเทศให้จัดงานในประเทศไทยผ่านการทำงานกับหอการค้าสี่แห่งซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศเป้าหมายหลักของเราคือออสเตรเลียสหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ TCEB ในการเปลี่ยนบทบาทของเราเพื่อยกระดับ MICE โดยการให้บริการ ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไมซ์ไทยในตลาดต่างประเทศ FCA มีสมาชิกมากกว่า 20,000 รายซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการเช่นกลุ่มโรงแรมไมเนอร์กลุ่มเครือ AccorHotels กลุ่มโรงแรมเครือแมริออทธุรกิจศูนย์ประชุมรวมถึงน้ำมันเหมืองแร่เวชภัณฑ์ ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ที่รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเรา ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MICE ไทย